Biotehnologija je naš strateški prioritet

Biotehnologija je naš strateški prioritet
Kompanija Nobel je prepoznala biotehnologiju kao strateški prioritet. Našim ulaskom u ovu oblast 2005. godine s kliničkom studijom Interferon Alpha Phase II kao prvom među lokalnim farmaceutskim kompanijama u Turskoj, Nobel je nastavio studije biotehnologije s državnim podsticajem pokrenutim sopstvenim kapitalom.

2015. je bila prekretnica za Nobel i tursku biotehnološku industriju. Među 28 projekata i 21 kompanijom, Nobel je bila jedina kompanija koja je ugovorila projekt KAMAG 1007 sa subvencijom od 10 miliona dolara. S ovim projektom pokrenut je prvi nacionalni biosimilarni projekat podržan od strane države (BIOSIM-1).

Nakon toga, naš rekombinantni bi-mAb projekat koji je pokrenut uz podršku TUBİTAK-a (Savet za naučno-tehnološka istraživanja Turske), u sklopu saradnje između Nobela i Univerziteta Bilkent, prvi je biotehnološki izvorni projekat razvoja molekula u Turskoj.

IFC (International Finance Corporation), institucija iz grupacije Svetske banke, investirala je $25 miliona u Nobel, za proizvodni pogon biotehnoloških lekova. TUBITAK podržava ovaj investicioni program kako finansijski tako i u tehničkom smislu.

Kompanija Nobel, pored svojih biosimilarnih ulaganja teži da poveća internacionalnu konkurentnost kako kompanije tako i Turske fokusiranjem na razvoj originalnih biotehnoloških molekula.

Biotehnološke investicije Nobela će se sastojati od istraživanja i razvoja i proizvodnih pogona kapaciteta do 10.000 l na 3 različite lokacije.

Naš cilj je da materijalizujemo domaću proizvodnju na polju biotehnologije i da razvijamo nove molekule, kao i da popunimo prazninu u ovoj oblasti u Turskoj domaćim kapitalom, našim pristupom proizvodnji inovativnih proizvoda i proizvoda sa dodatom vrednošću, po prioritetnim potrebama naše zemlje, u Nobelovom pogonu koji je potpuno opremljen u skladu sa zahtevima GMP/GLP i koji se nalazi u TUBITAK Marmara Tehnoparku,