Naš pristup ljudskim resursima

Naš pristup ljudskim resursima
Imamo pristup ljudskim resursima koji ceni zadovoljstvo zaposlenih i podržava učešće i razvoj zaposlenih.

Izgovarajući „vredi za vas“, nudimo zaposlenima radno okruženje u kojem imaju osećaj pripadnosti i gde dolaze na rad motivisano, uz edukativnu i ponosnu karijeru i podržavamo kontinuitet zadovoljstva radnika.

Zalažemo se da radimo bez diskriminacije vere, jezika, rase, pola ili etničke pripadnosti u svim našim odnosima unutar naše sfere uticaja u okviru načela jednakosti i nepristrasnosti.

U kompaniji Nobel prihvatamo promenu. Pratimo mogućnosti, pokazujemo hrabrost i veru u sve procese promene i savladavamo prepreke.

U kompaniji Nobel donosimo efikasne odluke. Mislimo strateški, prevazilazimo neizvesnost. Donosimo racionalne odluke identifikovanjem uzročno-posledičnih odnosa.

U kompaniji Nobel orijentisani smo na rezultate. Tačno planiramo i razvijamo alternativne scenarije koji odgovaraju zahtevima. Procenjujemo probleme i rešavamo ih.

U kompaniji Nobel razvijamo talente. Podržavamo razvoj karijere zaposlenih u Nobelu. Efikasno koristimo prakse treniranja i mentorstva, primamo i pružamo konstruktivne povratne informacije. Podstičemo uspeh, nagrađujemo ga i podržavamo organizaciju koja stalno uči.

U kompaniji Nobel jačamo saradnju. Otvoreno komuniciramo u pozitivnom poslovnom okruženju u kojem svi poštuju jedni druge.